Home Menu

Clubreglement en lid worden

 

 

Clubreglement, 25 september 1994

 

  • De vereniging draagt de naam Jamathi Club en is opgericht op 25 september 1994

 

  • De vereniging stelt zich ten doel zo veel mogelijk Jamathi racers, bromfietsen en motorfietsen in stand te houden. Zij tracht dit doel te bereiken door:

 

  • Alles in de ruimste zin, zoals onderlinge assistentie en coördinatie bij ruilen en namaken van onderdelen, accessoires, enz.

  • Het zo mogelijk organiseren van en meewerken aan demonstratie- en overige ritten teneinde het publiek in de gelegenheid te stellen Jamathi's te bewonderen

  • Het (doen) uitgeven van publicaties inzake Jamathi's waaronder vier keer per jaar een eenvoudig clubblad

  • Ander wettige middelen welke aan haar doel bevorderlijk kunnen zijn

 

  • Iedereen die een Jamathi heeft of gewoon daar veel belangstelling voor heeft, kan lid worden van de vereniging. De contributie bedraagt € 14,- per kalenderjaar of deel daarvan. (€ 11,- indien machtiging gegeven)

 

  • Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en 1 bestuurslid. De taken worden op gebruikelijke wijze verdeeld. Zij worden voor 3 jaar gekozen door de jaarlijks te houden algemene ledenvergadering, die tevens jaarlijks 2 leden benoemd ter controle van de kas

 

  • Hoewel Jamathi Club heel serieuze leden heeft zal de status van de club niet officieel zijn omdat we de kosten zo laag mogelijk willen houden en gas geven leuker vinden dan vergaderen

 

 

Bestuur

 

Voorzitter

Dik Toersen, dtoersen@gmail.com

 

Secretaris

Ruud Cornelis, ru.cornelis@wxs.nl

 

Penningmeester

Alphonse Meisner, amgereedschapmakerij@hetnet.nl

 

Bestuursleden

Eling Bouwstra, e.bouwstra@upcmail.nl

Allard Lanting, allard.lanting@outlook.com

 

 

 

Lid worden

 

U wordt lid van de Jamathi Club als u al de benodigde gegevens invult en op de knop: "aanmelden" drukt en daarna € 14,- contributie overmaakt op bankrekening NL83 RABO 0399 0166 94 t.n.v. Jamathi Club.

 

 

Contributie

 

Nieuwe leden betalen de eerste keer € 14,- contributie. Als u daarna een machtiging geeft, dan wordt dat € 11,- per jaar, zonder machtiging blijft dat € 14,- per jaar en moet u zelf in januari het contributiegeld overmaken.

 

Na uw aanmelding krijgt u zo spoedig mogelijk een bericht met verdere informatie.

 

 

Privacy

 

Met het invullen van dit formulier gaat u akkoord met ons privacybeleid. U wordt hiermee niet lid van een nieuwsbrief.

Aanmelden bij de Jamathi Club

Sluiten
https://www.jamathi.nl/