Home Menu

- 25 jaar Jamathi Club - 1994 - 1999

11 foto's

25 jaar Jamathi Club
Op 25 september 1994 is de Jamathi Club opgericht. In clubmededelingen nr. 1 stond op pagina 3 het allereerste artikel met de kop: We zijn er, nu kunnen we beginnen. We blikken in vogelvlucht terug op 25 jaar Jamathi Club. Dit doen we aan de hand van de Jamathi clubdagen maar ook de andere evenementen die door de Jamathi Club zijn georganiseerd en de evenementen waar de club aan heeft deelgenomen zullen we de revue laten passeren en natuurlijk alle belangrijke feiten en gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan tijdens de 25 jaar dat de Jamathi Club bestaat. Alle Jamathi clubdagen uitvoerig beschrijven strekt te ver maar we zullen ze wel allemaal benoemen en van iedere clubdag 1 of meerdere foto’s plaatsen.


In het algemeen bestaat het programma van een Jamathi clubdag uit gezellig bijkletsen tussen 10.00 en 12.00 uur en een klein kofferbak verkoop, om 12.00 uur de jaarlijkse ledenvergadering met evt. presentaties van speciale spullen die zijn meegebracht en daarna een toertocht met onderweg een pauze waar dan de lunch wordt genuttigd. Een goed werkende formule waar soms van wordt afgeweken.


In de glorietijd van de Jamathi racers was er een Jamathi fanclub. Als je toen een Jamathi brommer of 50cc motorfiets kocht dan kon je daar zelfs gratis lid van worden. Toen na het Jamathi tijdperk de racers van de circuits verdwenen en de Jamathi brommers steeds minder op de openbare weg te zien waren, werd het geleidelijk aan stil rond Jamathi. Zonder de oprichting van de Jamathi Club 25 jaar geleden zou er nu bitter weinig van Jamathi over zijn. Zonder de activiteiten van de Jamathi Club zouden er nu beduidend minder Jamathi bromfietsen rondrijden en de naamsbekendheid zou tot een tragisch dieptepunt afgenomen zijn. Het actief deelnemen aan demo races door verschillende rijders met replica Jamathi racers heeft ongetwijfeld ook een grote bijdrage geleverd om de naamsbekendheid van Jamathi te behouden en nieuw leven in te blazen. Ook dankzij de oprichting van de Jamathi Club in 1994 is er de afgelopen 25 jaar veel nieuw leven in de naam Jamathi geblazen.


25 september 1994. Oprichting van de Jamathi Club en 1e clubdag. Het begon allemaal zoals gezegd op 25 september 1994 met de oprichting van de Jamathi Club. De initiatief nemers voor het oprichten van een Jamathi Club waren Dik Toersen en Antoon Sluis die elkaar tijdens de bromfiets toertocht van de Kreidler Club in Neede in 1993 hadden ontmoet. In 1994 tijdens de toertocht in Staphorst waar 5 Jamathi bromfietsen aanwezig waren ontmoette Dik Toersen wederom Antoon Sluis en toen hebben ze besloten dat het er maar eens van moest komen om een Jamathi Club op te richtten. De oprichting van de Jamathi Club vond plaats in een schuur bij Aalt Toersen thuis in Mussel (Groningen).


Tijdens de oprichting van de Jamathi Club waren 15 kandidaat leden aanwezig met natuurlijk diverse familieleden, van deze 15 personen zijn nu nog steeds 12 personen lid van de Jamathi Club. Tijdens de oprichtingsvergadering werd Dik Toersen tot voorzitter gekozen, Antoon Sluis werd de secretaris en Arie Dekker werd de penningmeester. Onder de aanwezigen waren ook Jan Thiel en Wil Mijwaart (weduwe van Martin Mijwaart) en zij werden aangewezen als erelid voor het leven van de Jamathi Club.
Na de oprichtingsvergadering werd een mooie toertocht door het Drentse landschap gereden waarbij ook Jan Thiel een Jamathi bromfiets bemande. Na de koffiepauze in de vestigingsstad Boutange ging het weer terug richting Mussel, daar aangekomen werd er nog veel door een ieder nagepraat over een geslaagde en gedenkwaardige eerste Jamathi clubdag. 

 

Op 27 t/m 29 januari 1995 werd er ter gelegenheid van 70 jaar TT Assen een grote raceshow georganiseerd in Zuidlaren. De Jamathi club werd benaderd om de 50cc te vertegenwoordigen op dit eenmalige TT-museum. Het bestuur had ruim 3000 gulden bedongen voor onkostenvergoedingen waarmee de top van de Nederlandse 50cc racers naar Zuidlaren gehaald kon worden. Het werd een enorm succes en toen met de eigenaren van de racers afgerekend moest worden wou niemand geld van de kersverse Jamathi Club en kon de penningmeester alles in de clubkas storten waarmee de club meteen een prima financiële basis had.

 

10 september 1995. 2e Jamathi clubdag bij handelskwekerijen Gebr. De Jong te Boskoop. Er was een mooie opkomst van 36 leden met 15 Jamathi bromfietsen en er waren 4 Jamathi Grand Prix racers aanwezig. De taak van penningmeester werd overgenomen door Nico van Rijn omdat Arie Dekker het thuis te druk had gekregen met verbouwingswerkzaamheden. In clubblad nr. 5 stond een ledenlijst met 78 leden, de Jamathi Club had het eerste jaar een enorme groei doorgemaakt.


Vanaf 1995 t/m 2009 ????? stond de Jamathi Club ook met regelmaat met een clubstand op de motor- en bromfietsbeurs Vehikel in Utrecht. Op deze beurs die vaak 3 dagen duurde (vrijdag t/m zondag) had vaak een wisselende bemanning om zo werkdruk een beetje te verdelen, maar de voortrekker in deze was Antoon Sluis.


Op 16 mei 1996 hebben enkele leden een toertocht gereden op het eiland Texel. Daarvoor was natuurlijk eerst in de vroege ochtend een boottocht nodig om op het eiland te komen. De route was uitgezet door René Boon, tijdens de toertocht werd o.a. het museum van Texel bezocht.


15 september 1996. De 3e Jamathi clubdag vond plaats in Groenekan (U) en werd georganiseerd door Ton van Deutekom en Hans van Kleef. Zij hadden toen een prachtig privé museum met veel mooi gerestaureerde brommers en 50cc racers en daarnaast nog enkele zwaardere racers, radio’s en jukeboxen. Er was dus voldoende om te bezichtigen.


Eind maart 1997 stond de Jamathi Club met een stand op de Nat. Oldtimer Manifestatie te Zuidlaren. Een beurs die toen om de 2 jaar werd georganiseerd en waar een diversiteit aan materiaal was te zien. De ruim 30.000 bezoekers konden zich o.a. vergapen aan een verzameling brommers, motorfietsen, trekkers, stationaire motoren, auto’s, bussen, vrachtwagens enz. De Jamathi Club heeft meerdere malen deelgenomen aan deze beurs/manifestatie.


14 september 1997. De 4e Jamathi clubdag in 1997 vond plaats in de werkplaats van Theo Timmer (Timspeed) en in de tegenover liggende kantine van de brandweerkazerne te Lobith. Ons clublid Ruud Hesseling had ook een aandeel in de organisatie van deze geslaagde clubdag. Naast de diverse Jamathi’s waren er ook de Bultaco’s van Theo te bewonderen.


6 september 1998. De 5e Jamathi clubdag was bij Jantje en Geert Keen te Wezup. Zoals vaker was ook deze keer Jan Thiel weer aanwezig op deze clubdag. Ook het erelid Wil Mijwaart slaat bijna geen clubdag over. De opkomst van de leden was zeer goed en het aantal Jamathi’s dat wordt meegebracht groeit nog steeds.


Eerder in dit jaar hebben een aantal leden van de Jamathi Club deelgenomen aan de Centennial Classic TT, kortweg CCTT genoemd. Dit mooie en succesvolle evenement op het TT circuit was georganiseerd door Ferry Brouwer.

 

12 september 1999. De 6e clubdag was in Lexmond. Deze 6e club werd gecombineerd met de viering van het 5 jarig bestaan van de Jamathi Club (eerste lustrum) en de officiële opening van het 50cc wegracemuseum van Ton van Deutekom en Hans van Kleef. Het was een feestelijke dag waar veel energie in was gestoken. Op zaterdag waren er al veel voorbereidingen en werkzaamheden gedaan zoals o.a. het opbouwen van een grote tent en de bewegwijzering naar het evenement aanbrengen.
Op zondag was er vóór de middag een toertocht voor bromfietsen en ’s middags was er een reünie voor en van prominenten en oud 50cc coureurs waarbij vele oudgedienden van de Nederlandse 50cc wegrace sport aanwezig waren. Natuurlijk waren na de opening van het museum alle 50cc racers ’s middags te bewonderen en de 50cc racers die waren meegebracht door de leden en genodigden. Verder was er de verkiezing mooiste Jamathi bromfiets, mooiste ander merk bromfiets, meest begeerde racer vóór 1970 en na 1970 en een kleurwedstrijd voor de kinderen. Het was een mooie en goed bezochte clubdag.


21 november 1999. Tijdens de clubdag in september was er geen ruimte voor de jaarlijkse ledenvergadering, daarom werd de jaarlijkse ledenvergadering in november georganiseerd in het 50cc wegracemuseum in Lexmond. Tijdens deze vergadering werd Lyda de Jong met algemene stemmen gekozen tot de nieuwe penningmeester, zij volgt daarmee Nico van Rijn op.


Sinds eind 1999 is de Jamathi Club ook actief op internet, weliswaar nog niet met een geheel eigen website maar toch! Joost van Schaik is de voortrekker in deze en de Jamathi Club “zit” op een gedeelte van zijn website. Het is nog de begin tijd van internet en er moet nog veel gepionierd worden op dit gebied, dat kunnen we ons nu niet meer voorstellen.

Sluiten
https://www.jamathi.nl/